Hướng dẫn sử dụng phần mềm STARWATCH iTDC PRO I

c

Là phần mềm dùng để cài đặt cho phần cứng Elevator 384 hay còn gọi là phầm mềm kiểm soát thang máy idteck, chúng tôi xin giới thiệu và sử dụng chi tết của phần mềm sau đâu

1, Phần mềm cải có Ky cứng, nếu không có ky cúng chỉ sử dụng được 5 người mà thôi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *